Gezondheid & Veiligheid.

Veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers zijn essentieel voor het geluk van het GOLINK-personeel. Ons doel is dat alle werknemers en opdrachtnemers veilig en gezondheidsbewust kunnen werken op het werk en dat dit gedrag zich in de gemeenschap verspreidt.

GOLINK is gecertificeerd volgens ISO 45001 en ISO 14001. Deze certificeringen garanderen een werkomgeving die veilig is voor iedereen en verbeteren de gezondheid, veiligheid en welzijn van GOLINK-werknemers en aannemers.

GOLINK is trots op de gezondheid, veiligheid en welzijn van haar werknemers en doet dit door:

  1. Wij streven ernaar om gevaren te elimineren en de risico’s voor de gezondheid en veiligheid op het werk te verminderen. Wij streven ernaar het welzijn van onze medewerkers en opdrachtnemers te verbeteren. Onze programma’s en doelstellingen zullen gebaseerd zijn op het verwezenlijken van de verplichtingen zoals vastgelegd in de Kernprincipes.
  2. Alle collega’s die een interne audit van veiligheids- of milieubeheersystemen uitvoeren, zijn getraind in de vereisten en toepassing van GOLINK’s veiligheids- en milieubeheersysteem.
  3. We streven er ook naar om elkaar te betrekken en naar elkaar te luisteren om het beste resultaat te bereiken. Onze medewerkers worden geraadpleegd over gezondheid, veiligheid en welzijn in hun vakgebied. Ons Gezondheids- en Veiligheidscomité helpt bij het leiden van verbeteringen op het gebied van Gezondheid, Veiligheid en Welzijn, en neemt deel aan de discussie tijdens toolboxvergaderingen van de afdeling.
  4. Er bestaan procedures voor de identificatie van gevaren, risicobeoordeling, beheersing van risico’s en evaluatie. Soortgelijke procedures bestaan voor de identificatie van milieuaspecten, de betekenis van hun impact, controles en evaluatie.
  5. Beheerplannen worden ontwikkeld op basis van gevaren-/milieueffectbeoordelingen en -beoordelingen. Managementplannen houden rekening met de beschikbare middelen en technologieën, de toewijzing van verantwoordelijkheden en de tijdsbestekken voor het bereiken van mijlpalen.